Projeler

Göz İçi Lens Üretimi

Göz içi lens yapımında kritik öneme sahip hammaddelerin yüksek verim ve saflıkta yerli üretimi.

Ürün Özellikleri

  • 397 nm ile 723 nm’lik dalga boylarını görme ve düşük dalga boyundaki ışınları absorblamama
  • Mekanik ve termal olarak kararlı lens
  • Hidrofobik özellik (≥ 75 °)
  • Biyouyumlu
  • Toksik olmama özelliği
  • ISO 11979–5 standartlarında

Kullanım Alanı

Katarakt Ameliyatları

Patent

“Göz İçi Lens Üretimi Sağlayan Bir Formülasyon ve Yöntem” başlıklı buluşa ilişkin, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ulusal patent başvurusu yapılmış olup, numarası TR2014/05420’dir. Aynı buluşa “A Formulation and Lens Manufacturing Process for the Production of Intraocular Lens (IOL)” başlığı ile yapılmış olan uluslararası patent başvurusu 12.11.2015 tarihinde yayınlanmış olup, numarası WO2015170278’dir.

Göz içi lens üretimi


Tümör Durdurucu Antikor Üretimi

Kanser ve göz hastalıklarının tedavisinde kullanıma yönelik biyoteknolojik insansı antikor ilaç etkin maddesi

Ürün Özellikleri

Antianjiogenik özellikteki iki rekombinant antikorun (KDR1.3 ve KDR2.6) insana uygun olarak yapılandırılmış ve kanser tedavisinde tümör damarlanmasını durdurmaya yönelik kullanılabilmesine olanak verecek insansı rekombinant antikor yapıları

Kullanım Alanı

Kanser tedavisinde tümör damarlanmasını durdurmaya yönelik kullanılabilmesine olanak vermektedir.

Patent

İnsansı antikor yapılarının oluşturulmasında kalıp olarak kullanılan “Vasküler Endotel Büyüme Faktörü reseptörü 2 /KDR ‘ye bağlanan ve aktivitesini bloke eden rekombinant antikor yapılar’ a ait buluş uluslararası patent tescili alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri tescil No: 9193792, Tescil tarihi: 24/11/2015.

Tümör Durdurucu Antikor Üretimi


Kanama Durdurucu Tampon Malzeme

Kan pıhtılaşmasını hızlandırarak arter kanamaların kontrolünü sağlayan ve kanamayı durduran antibakteriyel özelliğe sahip yerli tampon malzeme

Ürün Özellikleri

Ciddi yaralanmalarda hızlı pıhtılaşmayı sağlayan kanama durdurucu (hemostatik) yapı Antibakteriyel Biyouyumlu 90 saniyede kanama durdurma İthal ikame ürünlere göre rekabetçi maliyet

Kullanım Alanı

Kan pıhtılaşmasını hızlandırarak arter kanamaların kontrolünü sağlayan ve kanamayı durdurmak

Patent

TR 2016/20214 numaralı ulusal patent başvurusunun rüçhan hakkından yararlanarak "Production method of environmentally friendly chitosan from Acrididae, Tenebrionidae and Gammaridae families” buluş başlıklı uluslararası patent başvurusu yapılmış olup, başvuru numarası PCT/IB2017/058279'dur.

Tümör Durdurucu Antikor Üretimi


İnternal Kemik Transport Sistemi

Eksternal kemik kaydırma sistemlerine monte olabilen oluşabilecek komplikasyonları minimize eden internal kemik kaydırma sistemi

Ürün Özellikleri

Kemik kaydırma sistemlerine monte olabilme Kemik dizilimini sağlamak Oluşabilecek komplikasyonları minimize etme

Kullanım Alanı

Travma, tümör, enfeksiyon gibi hastalıkların sebep olduğu kemik defektlerinin kapatılmasında kullanılabilme

Patent

Tescil Numarası : 2014 02368 Tescil Tarihi : 2017-02-21 Koruma Tipi : Patent


Antibakteriyel salınımlı polimer yüzeyli anatomik uyumlu kalça implantı sistemi

Kalça kireçlenmesi- osteoartirit, kalça kırıkları ve avasküler nekroz gibi dejeneratif ve deformitif nedenler ile oluşan kalça eklemi aşınma ve bozulması gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılacak kalça implant sistemi tasarımı, geliştirilmesi, prototip üretimi, klinik öncesi deney ve testleri.

Ürün Özellikleri

Sağlık harcamalarında azalma Katma değer içeren ürünle ülke ekonomisine katkı sağlanması

Kullanım Alanı

Kalça kireçlenmesi- osteoartirit, kalça kırıkları ve avasküler nekroz gibi dejeneratif ve deformitif alanlarda kullanılmaktadır.

Antibakteriyel salınımlı polimer yüzeyli anatomik uyumlu kalça implantı sistemi


Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı İle Fonksiyonel Canlı Biyomürekep ve Kişiye Özel Yara Örtüsü Üretimi

2020-2022


UV Dezenfeksiyon Cihaz ve Sistemleri Geliştirilmesi

2020-2021


Glioblastoma Multiforme İçin Ekstrasellüler Vezikül/Serum Tabanlı Tümör Biyomarker Tarama Çalışmaları

2017-2019


Kanser Tedavisine Yönelik Monoklonal Antikor (Cetuximab) Etken Maddeli Biyobenzer İlacın Cho Hücre Hattında Geliştirilme ve Üretimi Projesi

2020-2021