Mevzuat

İşgem/Tekmer Destek Programı hakkında bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

İşgem/Tekmer Destek Programı Uygulama Esasları hakkında bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu hakkında bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hakkında bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hakkında bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kosgeb Destek Programları Yönetmeliği hakkında bilgiye bu linktenulaşabilirsiniz.

Kosgeb Kobi Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği hakkında bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.